STRETCHING MOBILITY

Bu çalışma germe ve esnetme egzersizlerinin ağırlıkta olduğu sonuç olarak kas kontrolü esneklik ve hareket açıklığını arttırır. Yine her yaş grubunun yapabileceği güzel bir çalışmadır.